Savetovalište

Savetovalište je mesto na kom svi mogu da rastu, nezavisno od godina koje imaju. Iako naziv ustanove sugeriše traženje i davanje saveta, savetovališta ne funkcionišu baš tako. Da, oni koji nam se obraćaju dolaze po savet, rešenje problema, razgovor i sl. ali ni jedan dobar savetnik ili psihoterapeut neće dati direktan savet.

Zašto je to tako?

Posao savetnika ili terapeuta nije u davanju konkretnih saveta, već u savetovanju čoveka da nađe rešenje ili odgovor koji traži. Instant rešenja ne postoje. Ljudi su kompleksna i višeslojna bića, pa takve probleme, pitanja i rešenja i odgovore traže. Ne davanjem direktnih saveta postiže se mnogo toga: pomaže se osobi da sama do rešenja dođe, poštuje se integritet i autonomija ličnosti i ne daju se lažne slike savetnika kao sveznajućeg čoveka. Zbog toga savetovanje i psihoterapija mogu biti i frustrirajući, budući da svako želi da reši problem što pre je moguće, ali iako frustrirajuće, jedini je zdrav način rasta i razvoja ličnosti.