Psihoterapija

Psihologija je nauka koja kao predmet proučavanja ima čoveka u svim aspektima njegovog delovanja, a najpre na unutrašnjem, intimnom psihičkom planu, na svim nivoima. Psihoterapija, savetovanje i koučing su metode i tehnike koje koriste saznanja psihologije i drugih nauka u svom radu. Ljudi koji prolaze kroz psihoterapiju, savetovanje ili koučing rade na svojim kapacitetima, željama, uče nove načine za rešavanje problema ili zastoja koji se u životu javljaju, podstiču svoje poslovne, emotivne, partnerske i druge kompetence.

Najčešći problemi sa kojima se ljudi susreću a koji se u psihoterapiji i psihološkom savetovanju rešavaju su

Ljudi su bića zajednice. Formiramo se kao ličnosti u odnosu sa važnim ljudima, najpre sa roditeljima, a onda i drugim važnim osobama. Najčešće su najveći životni problemi vezani upravo za odnose sa drugim ljudima. Zato psihoterapijski rad podrazumeva upravo odnos, klijenta i terapeuta. U tom odnosu iskrenim, empatičnim i stručnim pristupom terapeut pomaže klijentu da dođe do rešenja svog problema. Problemi koji nastaju u odnosu sa ljudima jedino se i mogu rešiti u odnosu sa drugim čovekom, a taj ,,drugi” na psihoterapiji je terapeut.

Ukoliko verujete da ja mogu biti taj ,,drugi” budite slobodni da me kontaktirate.