Edukativno – iskustvena grupa

Edukativno – iskustvena grupa se i po sadržini i po formi i po suštini razlikuju od drugih vrsta grupnog rada (poput radionica, psihoterapijskih grupa, grupa samopomoći….). Edukativni segment grupe jednako je važan kao i iskustveni tj. terapijski. Edukacija obuhvata saznanja o čoveku, funkcionisanju psihe, načinu zaključivanja, mišljenja i osećanja, generalnim čovekovim potrebama a u cilju osposobljavanja članova grupe da budu sami svoji psihoterapeuti, tj. da sami prepoznaju i vode računa o svom ličnom rastu i razvoju. Iskustveni deo odnosi se na proradu i primenu naučenih koncepata u životu, najpre na grupi a potom i u celokupnom životu. Grupa tako predstavlja poligon za vežbanje promena koje će se onda preliti i na situacije i život van grupe.

Na svakom sastanku grupe obrađuje se jedna tema. Sled tema je tako koncipiran da iz susreta u susret članovi grupe imaju veći uvid u sopstveno funkcionisanje kao i funkcionisanje okoline, što treba da dovede do poboljšanja kvaliteta života na ljubavnom, poslovnom, komunikacijskom, emocionalnom i svakom drugom planu.

Teorijski koncepti korišćeni za kreiranje ove edukativno-iskustvene grupe su iz više psihoterapijskih pravaca, transakcione analize, OLI integrativne psihodinamske psihoterapije, REBT-a i geštala.

Pred vama je spisak tema koje se obrađuju od prvog do poslednjeg predviđenog sastanka grupe.

 1. Referentni okvir – ,,naočare” kroz koje gledamo svet;
 2. Ego stanja: istorijski model – kako se naš ego razvija;
 3. Ego stanja:  komunikacijski model – kako naš razvoj utiče na komunikaciju danas;
 4. OK pozicije – koliko vredimo;
 5. Skript – naša životna priča;
 6. Skript: zabrane – šta smo sebi zabranili;
 7. Skript: životni imperativi;
 8. Strouk i diskaunt – važnost interakcije sa drugim ljudima za kvalitet života;
 9. Strouk filter – kako sebe sputavamo da dobije od drugih to što želimo;
 10. Emocije – funkcija i nastanak;
 11. Emocije – osnovna osećanja ;
 12. Transakcije – komunikacija;
 13. Strukturisanje vremana – 6 važnih segmenata svakodnevice za kvalitet života ;
 14. Simbioza – bliskost bez granice;
 15. (Psihološke) Igre koje igramo;
 16. Dramski trougao – ,,put do pakla popločan je najboljim namerama”;
 17. Celovitost i konstantnost objekta – realističnost i stabilnost;
 18. Neutralizacija i mentalizacija – samokontrola i upravljanje emocijama;
 19. Tolerancija na ambivalenciju – odlučnost i opredeljenost;
 20. Tolerancija na frustraciju – imunitet psihe;
 21. Volja i inicijativa – motor i pokretač psihe;
 22. Životna moranja;
 23. ,,Krofna” – mi, naše potrebe i međusobni odnos potreba;
 24. Snovi;
 25. Edukacija za život.

Grupa se sastaje svake druge nedelje u trajanju od 2 sata. Izuzetak su letnja pauza tokom jula i avgusta meseca i potencijalna pauza u toku božićnih i uskršnjih praznika. Radi se u malim grupama (8 – 12 članova). Jedina odrednica u pogledu godina starosti članova je ona o neophodnosti punoletstva (osim ako je grupa namenjena adolescentima).

Grupa je namenjena svima koji žele da se posvete svom rastu i razvoju, koji žele da unaprede svoje ljubavne i druge odnose bliskosti, svoju komunikaciju sa ljudima (bilo da su prijatelji, poznanici ili kolege na poslu), da unaprede svoju emocionalnu pismenost, da se reše socijalne ili neke druge anksioznosti, da rade na otkrivanju i unapređivanju svojih potencijala i kapaciteta, na izgrađivanju svoje autonomije i generalno poboljšaju kvalitet svog života.

 

Autor i voditelj grupe:  Filip Stojković

psihološki savetnik, psihoterapeut pod supervizijom

Certified Transactional Analyst (CTA) in the field of Psychotherapy under contract – Psychotherapist under contract

+381638047103