Radionica: Razvoj komunikacijskih veština

Razvoj komunikacijskih veština

 

Komunikacija je osnovna delatnost ljudi jer se ona odvija u svakom momentu kada smo sa drugim ljudskim bićem. Dobra komunikacija je uslov za uspeh u poslovnom, ljubavnom, prijateljskom i svakom drugom segmentu života. Može biti verbalna i neverbalna, što znači da osim rečima komuniciramo i stavom tela, izrazom lica, bojom glasa i intonacijom, pogledom. A sve to se može odvijati na svesnom i nesvesnom novou. Kako bi se komunikacija odvijala nesmetano korisno je razvijati svoje kapacitete u tom pravcu.

Radionica posvećena razvoju komunikacijskih veština koncipirana je tako da svojim učesnicima omogući sticanje uvida i razvijanje sposobnosti za kvalitetnu komunikaciju kroz teorijska saznanja, diskusiju, analizu primera, tehnike i vežbe, kao i kroz sopstveno iskustvo.

Cilj radionice je iskustveno saznanje i razumevanje nastanka i toka komunikacije kao i razvijanje sposobnosti za vođenje vešte komunikacije.

Radionica je namenjena svima koji žele da rade na ovom cilju, koji žele da unaprede svoju poslovnu, ljubavnu, prijateljsku ili neku drugu važnu oblast života, koji žele da unaprede svoja znanja i veštine u komunikaciji radi poboljšanja opšteg kvaliteta života.

 

Radionica je osmišljena tako da učesnici razviju sposobnost samouverenijeg i produktivnijeg komuniciranja u izazovnim situacijama i kompleksnim okolnostima, podjednako u poslovnom i privatnom okruženju.

 

Plan i program:

Razvoj komunikacijskih veština na ovoj radionici zasnivaće se na teorijskim konceptima transakcione analize i O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda.

Radionica je podeljena na dva dela u trajanju od po 3 sata. Ukupno trajanje radionice je 8 časova (6 sati). Sastanak je predviđen za subotu 30. septembar i nedelju 1. oktobar 2017. od 18:00 – 21:00h.

I dan:

 1. septembar 2017. (18:00-21:00h)

Upoznavanje sa grupom i temom. Tipovi i analiza komunikacije.

Teme:

 • komunikacija i komunikacijsko polje
 • poruka i vrste poruka u komunikaciji
 • verbalna i neverbalna komunikacija (tipovi, usklađenosti neusklađenost)
 • transakcije i analiza transakcija
 • ego i komunikacija (komunikacijski model ego stanja)
 • pet načina reagovanja

 

II dan:

 1. oktobar 2017. (18:00-21:00h)

Sposobnost za upravljanje emocijama, ponašanjem i porukama. Asertivno ponašanje u komunikaciji.

Teme:

 • egzistencijalne pozicije
 • strouk i diskaunt
 • reflektovanje
 • izduvači roditelja
 • asertivna komunikacija

 

Adresa: Banjica, Kragujevačkih đaka 17

Cena: Oba dana (6 sati=8 časova) 25 evra. Za uplatu do 25. septembra odobravamo popust od 20%. (=20 evra za oba dana)

Autor i voditelj radionice:

Filip Stojković

dipl. teolog i TA savetnik psv.

Kontakt:

tel. 063 8047 103

e-mail: put.ka.autenticnosti@gmail.com

blog: https://putkaautenticnosti.wordpress.com/ 

PRIJAVA NA E-MAIL ILI TELEFONOM

DOBRO DOŠLI !

Advertisements

2 thoughts on “Radionica: Razvoj komunikacijskih veština

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.